ورود

استعدادیابی مهارتی در تبریز

تصاویری از آزمون استعدادیابی مهارتی مجتمع فنی تبریز

 


 


 


 


 


 


 


 

  تعداد افراد حاضر: 219       تعداد بازديد امروز: 9064       تعداد بازديد ديروز: 5381       تعداد بازديد ماه: 126065       تعداد بازديد ماه گذشته: 273372       تعداد بازديد كل: 28964347