ورود

استعدادیابی مهارتی در تبریز

تصاویری از آزمون استعدادیابی مهارتی مجتمع فنی تبریز

 


 


 


 


 


 


 


 

  تعداد افراد حاضر: 117       تعداد بازديد امروز: 9550       تعداد بازديد ديروز: 14043       تعداد بازديد ماه: 187555       تعداد بازديد ماه گذشته: 246133       تعداد بازديد كل: 31463691