ورود

استعدادیابی مهارتی در تبریز

تصاویری از آزمون استعدادیابی مهارتی مجتمع فنی تبریز

 


 


 


 


 


 


 


 

  تعداد افراد حاضر: 281       تعداد بازديد امروز: 11447       تعداد بازديد ديروز: 17267       تعداد بازديد ماه: 173341       تعداد بازديد ماه گذشته: 145920       تعداد بازديد كل: 1655207550