ورود

اموزش اجرای احکام مدنی در تبریز

اجرای احکام مدنی

نام دوره آموزشی
اجرای احکام مدنی
ساعت
34 (17 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
7,480,000

مخاطبین:

■ وکلا و کارآموزان دادگستری ، مشاوران حقوقی ، سردفتران و دفتریاران ، دانشجویان رشته های حقوق

رئوس مطالب

■ نظام های اجرایی
- نظام مالیاتی
- نظام تامین اجتماعی
- اجرای ثبت
- نظام عمومی اجرای دادگستری
■ نظام عمومی اجرای دادگستری
- رای داوری موضوع قانون آئین دادرسی مدنی
- رای صادره از هیات حل اختلاف اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
- رای صادره از مراجع عمومی قضایی (حقوقی / کیفری)
- آرای صادره از شورای حل اختلاف
■ اقسام آرای صادره از مراجع
■ اطراف پرونده اجرایی
■ محکوم له : شخص حقیقی / حقوقی
■ محکوم علیه : شخص حقیقی / حقوقی
■ محکوم به :
1. غیرمالی (الزام به اجرای هر نوع فعل ، حضانت ، ملاقات ، خلع ید ، تخلیه و ....)
2. مالی (عین معین / کلی / کلی در معین)
■ فرآیند اجرای حکم
■ شرایط و تشریفات توقیف مال (صورت برداری ، ارزیابی ، حفاظت از اموال توفیقی ، تحقق مزایده و انتقال مال)
■ (فرایند اجرای حکم از طریق اجبار غیرمستقیم محکوم علیه (الزام بدنی))
■ شرایط بازداشت محکوم علیه
■ موانع بازداشت محکوم علیه
■ موانع اجرای حکم
■ واخواهی
■ اعاده ی دادرسی
■ اعتراض ثالث به رای صادره
■ اعتراض ثالث اجرایی

  تعداد افراد حاضر: 130       تعداد بازديد امروز: 4953       تعداد بازديد ديروز: 14542       تعداد بازديد ماه: 19495       تعداد بازديد ماه گذشته: 325906       تعداد بازديد كل: 30008712