ورود

اموزش مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات برای کارکنان دولت در تبریز

مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات

نام دوره آموزشی
مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات
ساعت
10
شهریه (ریال)
500,000

هدف:

همراستا نمودن فناوری اطلاعات با کسب و کار جهت بهبود کارایی و بازدهی

استفاده از فناوری اطلاعات در مکانیزم های مدیریتی و کنترل امنیت اطلاعات

مخاطبین دوره:

معاونین وزارتخانه ها، روسای سازمان های دولتی ، مدیران عامل شرکت های دولتی ، مدیران کل دستگاه ها در استان ها

رئوس مطالب
 • معماری سازمانی
  • مفاهیم و تعاریف معماری سازمانی
  • بررسی فرایند معماری سازمانی
  • اهمیت و ضرورت معماری در سازمان ها
  • رابطه معماری سازمانی با برنامه های دولت الکترونیک
  • آشنایی با چارچوب های معماری سازمانی
  • معماری سازمانی سرویس گرا (خدمت محور)
  • مدیریت پروژه های معماری سازمانی
  • اسناد و الزامات بالادستی دولت در حوزه معماری سازمانی
 • کاربردها و قابلیت های فناوری اطلاعات در پشتیبانی از تصمیم های مدیریتی
  • طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی
  • سیستم های پردازش عملیات EDP , TPS
  • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  • سیستم های اتوماسیون دفتر کار OAS
  • سیستم های پشتیبانی از تصمیم DSS
  • سیستم های خبره ES
  • سیستم های اطلاعات یا پشتیبانی مدیران عالی ESS یا EIS
  • مقایسه سیستم های اطلاعاتی (EIS,DSS,MIS,EDP)
  • مدیران عالی و به کارگیری DSS
  • سیستم های اطلاعاتی راهبردی SIS
  • هدف راهبردی
  • نیروی راهبردی
  • حالت راهبردی
  • جهت راهبردی
  • پیش نیازهای ایجاد سیستم اطلاعاتی راهردی
  • پیش نیازهای سازمانی / مدیریتی
  • سیستم های اطلاعاتی راهبردی در کشورهای در حال توسعه
  • سیستم های اطلاعاتی راهبردی برای توسعه اقتصادی
 • مدیریت فرایندهای سازمانی
  • اصول و مفاهیم نگاه فرایندی
  • ضرورت و اهمیت مدیریت فرایند سازمانی و ایجاد نگرش فرایندگرا
  • تقسیم بندی فرایندها
  • چرخه حیات مدیریت فرایندها
  • سطوح بلوغ فرایندها
  • شاخص های بهبود کارایی فرایندها
  • نحوه پیاده سازی فرایندها با ابزارهای فاوا
 • امنیت اطلاعات
  • اخلاق ،محرمانگی و امنیت اطلاعات
  • ملاحظات کلیدی در حفظ امنیت اطلاعات
  • محرمانگی
  • یکپارچگی
  • قابلیت در دسترس بودن
  • قابلیت عدم انکار
  • اصل بودن
  • کنترل دسترسی
  • شیوه های کنترل امنیت اطلاعات
  • کنترل مدیریتی
  • کنترل فنی

  تعداد افراد حاضر: 142       تعداد بازديد امروز: 4886       تعداد بازديد ديروز: 9124       تعداد بازديد ماه: 43365       تعداد بازديد ماه گذشته: 92981       تعداد بازديد كل: 28608275