ورود

اموزش حاکمیت فاوا برای کارکنان دولت در تبریز

مهارتهای حاکمیت فاوا (اصول ،چارچوب و استقرار)

نام دوره آموزشی
حاکمیت فاوا (اصول،چارچوب و استقرار)
ساعت
12
شهریه (ریال)
960,000

هدف:

استقرار نظام حاکمیت فناوری اطلاعات و نظام مدیریت خدمیات فناوری اطلاعات

مخاطبین دوره:

مدیران و کارشناسان حوزه برنامه ریزی و کنترل فناوری اطلاعات

کارشناسان پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

رئوس مطالب
 • اصول و مبانی حاکمیت فاوا
  • آشنایی با مفهوم حاکمیت فاوا
  • الزامات توسعه فاوا
  • چالش های بکارگیری فاوا
 • چارچوب های حاکمیت فاوا
  • آشنایی با چارچوب 5COBIT
  • اصول (قواعد کلی) 5COBIT
 • استقرار نظام حاکمیت فاوا مبتنی بر چارچوب COBIT
  • توانمندسازی COBIT جهت حاکمیت فاوا
  • حقق نیازهای ذینفعان
  • همسوسازی نیازهای ذینفعان
  • آبشار اهداف در 5COBIT
  • راهنمای پیاده سازی
  • فرایندهای 5COBIT
  • حوزه حاکمیت
  • حوزه مدیریت
  • اجزای فرایندهای 5COBIT
  • اقدامات و فعالیت ها
  • ورودی ها و خروجی ها
  • اهداف و شاخص های فرایندها
  • مسئولیت ها و وظایف در فرایندها
  • ارزیابی توانمندی فرایندها
  • چرایی ارزیابی
  • آشنایی و استفاده از استاندارد 15504ISO
  • استفاده از مدل بلوغ 4COBIT در 5COBIT

  تعداد افراد حاضر: 122       تعداد بازديد امروز: 4510       تعداد بازديد ديروز: 9124       تعداد بازديد ماه: 42989       تعداد بازديد ماه گذشته: 92981       تعداد بازديد كل: 28607899