ورود

اموزش TANK DESIGN در تبریز

TANK DESIGN

نام دوره آموزشی
TANK DESIGN
ساعت
30 (15جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
12,000,000

هدف:

آشنايى با تئورى و روش هاى طراحى مخازن ذخيره بر اساس API 650

رئوس مطالب

آشنايى با انواع مخازن و معرفى مخازن ذخيره
آشنايى با استانداردهاى مربوطه
آشنايى با پارامترهاى طراحى
معرفى نرم افزار TANK
ورودى هاى نرم افزار به کمک استاندارد (650, 653) A.P.I
خروجى توسط Design و Analyze Mode
طراحى و محاسبات مخازن ذخيره L.P و ATM طبق A.P.I:620 A.P.I:650
Besic Design, Detail Design

  تعداد افراد حاضر: 32       تعداد بازديد امروز: 989       تعداد بازديد ديروز: 3730       تعداد بازديد ماه: 67271       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31097274