ورود

اموزش کارافرینی KAB مقدماتی در تبریز

کارآفرینی KAB مقدماتی

نام دوره آموزشی
کارآفرینی KAB مقدماتی
ساعت
40
شهریه (ریال)
8,000,000

رئوس مطالب

توانایی انتخاب بنگاه كسب و كار
توانایی تهیه طرح تحلیلی در راستای اهمیت و ضرورت كارآفرینی
توانایی برقراری ارتباطات اثربخش در جهت ارتقا ویژگی های شخصی كارآفرینانه
توانایی انتخاب مسیر شغلی كارآفرینانه
توانایی خلق ایده های كسب و كار

  تعداد افراد حاضر: 122       تعداد بازديد امروز: 4558       تعداد بازديد ديروز: 9124       تعداد بازديد ماه: 43037       تعداد بازديد ماه گذشته: 92981       تعداد بازديد كل: 28607947