ورود

اموزش پیشگیری از وقوع جرم در تبریز

آموزش پیشگیری از وقوع جرم

نام دوره آموزشی
آموزش پیشگیری از وقوع جرم
ساعت
12 (6 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
2,640,000
رئوس مطالب

■ آموزش های علمی و عملی نحوه مقابله با جرم
■ شناخت دقیق نحوه عملی پیشگیری از وقوع جرم
■ نحوه برخورد با جرم
■ ریشه یابی نحوه تمایل و سوق به انجام جرایم
■ آموزش نحوه مقابله با جرم و پیشگیری از تمایل به جرم

  تعداد افراد حاضر: 126       تعداد بازديد امروز: 4487       تعداد بازديد ديروز: 14542       تعداد بازديد ماه: 19029       تعداد بازديد ماه گذشته: 325906       تعداد بازديد كل: 30008246