ورود

اموزش ائین دادرسی مدنی و کیفری در تبریز

آئین دادرسی مدنی و کیفری

نام دوره آموزشی
آئین دادرسی مدنی و کیفری
ساعت
40 (20 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
8,800,000
رئوس مطالب

■ آشنائی با دادگاه های صالح
■ نحوه ورود به دادگاه و تشریفات اداری
■ آشنائی اجمالی و کلی اصول آئینی دادرسی مدنی و کیفری

  تعداد افراد حاضر: 128       تعداد بازديد امروز: 4565       تعداد بازديد ديروز: 14542       تعداد بازديد ماه: 19107       تعداد بازديد ماه گذشته: 325906       تعداد بازديد كل: 30008324