ورود

اموزش سناریو نویسی حقوقی و اجرای آن در تبریز

سناریو نویسی حقوقی و اجرای آن

نام دوره آموزشی
سناریو نویسی حقوقی و اجرای آن
ساعت
20 (10 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
4,400,000
رئوس مطالب

■ انجام عملی شکل تشکیل دادگاه
■ آموزش نحوه دفاع از پرونده
■ آموزش نحوه برخورد در دادگاه
■ آموزش نحوه کار قاضی و وکیل و خوانده و خواهان در دادگاه
■ آموزش نحوه عملی شروع پرونده و نحوه ارائه مدارک

  تعداد افراد حاضر: 121       تعداد بازديد امروز: 4379       تعداد بازديد ديروز: 14542       تعداد بازديد ماه: 18921       تعداد بازديد ماه گذشته: 325906       تعداد بازديد كل: 30008138