ورود

مسئول امور حقوق پزشکی در تبریز

مسئول امور حقوق پزشکی

نام دوره آموزشی
مسئول امور حقوق پزشکی
ساعت
50 (25 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
11,000,000
رئوس مطالب


■ تشخیص عوامل مضر محیط کار و رعایت اصول آرگونومی
■ تشریح و تأمین حقوق بیمار نسبت به ارائه دهندگان خدمات پزشکی
■ تشریح حقوق بیمار نسبت به جامعه
■ تشریح حقوق جامعه نسبت به ارائه دهندگان خدمات پزشکی
■ تشریح حقوق ارائه دهندگان خدمات پزشکی نسبت به بیمار
■ تشریح حقوق بیمار نسبت به موسسات بیمه درمان
■ تشریح حقوق ارائه دهندگان خدمات پزشکی نسبت به موسسات بیمه درمانی
■ تشریح حقوق مؤسسات بیمه درمانی نسبت به ارائه دهندگان خدمات پزشکی

  تعداد افراد حاضر: 127       تعداد بازديد امروز: 4517       تعداد بازديد ديروز: 14542       تعداد بازديد ماه: 19059       تعداد بازديد ماه گذشته: 325906       تعداد بازديد كل: 30008276