ورود

اموزش متره براورد در تبریز

دوره جامع متره برآورد و تهیه صورت وضعیت ابنیه با نرم افزار Excel

نام دوره آموزشی
دوره جامع متره برآورد و تهیه صورت وضعیت ابنیه با نرم افزار Excel
ساعت
40
شهریه (ریال)
8,000,000

هدف:

■ توانایی اشتغال حرفه ای در دفاتر فنی پیمانکاری و نظارت

رئوس مطالب

■ آشنایی با انواع قراردادها
■ فهرست بها و قیمتهای پایه (کلیات و موارد کلی و مهم فصول، مصالح پای کار ضرائب پیمان، دستورالعمل تجهیز و بر چیدن کارگاه)
■ بررسی نقشه ها و جزئیات اجرایی
■ متره و برآورد هزینه های اجرایی پروژه
■ تعریف عناوین صورت جلسه، نحوه تهیه صورت جلسه و ریز متره ها
■ تنظیم صورت وضعیت
■ تعدیل
■ تاخیرات و تعلیق

  تعداد افراد حاضر: 187       تعداد بازديد امروز: 4985       تعداد بازديد ديروز: 7418       تعداد بازديد ماه: 180512       تعداد بازديد ماه گذشته: 276314       تعداد بازديد كل: 29295108