ورود

اموزش primavera در تبریز

Primavera

نام دوره آموزشی
Primavera
ساعت
40
شهریه (ریال)
8,000,000

هدف:

برنامه ريزى و کنترل پروژه

رئوس مطالب

مفاهیم اولیه پروژه
معرفی Primavera
تعریف دیکشنری های پروژه
تعریف فعالیت ها
معرفی آیتم های منابع
سازمان دهی فعالیت ها بر اساس WBS
زمان بندی پروژه
ابزارهای پروژه
تغييرات سراسری
تهیه برنامه هدف و کنترل پیشرفت پروژه
مدیریت منابع و هزینه
تهیه و تولید انواع گزارشات

  تعداد افراد حاضر: 125       تعداد بازديد امروز: 4691       تعداد بازديد ديروز: 9124       تعداد بازديد ماه: 43170       تعداد بازديد ماه گذشته: 92981       تعداد بازديد كل: 28608080