ورود

اموزش تئوری بازرسی جوش و تست های غیرمخرب در تبریز

دوره تئوری بازرسی جوش و تست های غیر مخرب:

نام دوره آموزشی
تئوری بازرسی جوش و تستهای غیرمخرب
ساعت
30 (15 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
12,000,000

هدف:

آشنايي با روش هاى جوشکارى، بازرسى جوش و انواع تست هاى غير مخرب

رئوس مطالب

آشنايى با روش هاى جوشکارى، پارامترهاى حاکم بر جوشکارى دستى
بازرسى جوش
WPS, PQR, WOT
عيوب جوشکارى
انواع تست هاى غير مخرب
تست آلتراسونيک
تست راديوگرافی
تفسير فيلمهاى راديوگرافی

  تعداد افراد حاضر: 30       تعداد بازديد امروز: 993       تعداد بازديد ديروز: 3730       تعداد بازديد ماه: 67275       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31097278