ورود

اموزش اصول مبایعه نامه نویسی در تبریز

آموزش علمی و عملی اصول مبایعه نامه و قرارداد فروش و قولنامه نویسی

نام دوره آموزشی
آموزش علمی و عملی اصول مبایعه نامه و قرارداد فروش و قولنامه نویسی
ساعت
10 (5 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
2,200,000
رئوس مطالب


■ آموزش های علمی اصول مبایعه نامه نویسی و قرارداد فروش و قولنامه نویسی
■ آموزش کلی و حقوقی بحث فروش و اجاره
■ آموزش مواد قانونی برای قولنامه نویسی
■ آموزش نحوه نگارش قرارداد مشارکت بر پایه قانون
■ اصول قانونی مرتبط با فروش و اجاره

  تعداد افراد حاضر: 127       تعداد بازديد امروز: 5239       تعداد بازديد ديروز: 14542       تعداد بازديد ماه: 19781       تعداد بازديد ماه گذشته: 325906       تعداد بازديد كل: 30008998