ورود

اموزش حسابداری تکمیلی در تبریز

حسابداری عمومی تکمیلی

نام دوره آموزشی
حسابداری عمومی تکمیلی
ساعت
40 (20 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
12,500,000

هدف:

حسابدار عمومي تكميلي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده بكارگيري مفاهيم نظري حسابداري، انجام عمليات مربوط به مطالبات، سفارشات و پيش پرداخت ها، موجودي ها، دارايي هايي ثابت مشهود، دارايي هايي نامشهود، ساير دارايي ها و تشخيص مفاهيم سرمايه گذاري و انجام عمليات مربوط به بدهي ها و تعهدات و تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و تجزيه و تحليل آن و نسبتهاي مالي برآيد.

رئوس مطالب


جلسه اول: مفروضات حسابداری ، اصول حسابداری ، اصول محدودکننده یا تعدیل کننده ، منظور از خصوصیات کیفی ، نحوه طبقه بندی آن ، خصوصیات کیفی محتوای اطلاعات
جلسه دوم: نحوه ارائه محتوی اطلاعات
جلسه سوم: آشنائی با صورت های مالی
جلسه چهارم: آزمون از مباحث تدریس شده
جلسه پنجم: مطالبات مشکوک الوصول و سوخت مطالبات
جلسه ششم: موجودی کالاها یا مواد
جلسه هفتم: سفارشات و پیش پرداختها
جلسه هشتم: آزمون از مباحث تدریس شده
جلسه نهم: سرمایه گذاری کوتاه مدت
جلسه دهم: دارائی های ثابت
جلسه یازدهم: نحوه نگهداری دارائی های ثابت ، هزینه های جزئی ، هزینه های اساسی
جلسه دوازدهم: آزمون از مباحث تدریس شده
جلسه سیزدهم: نحوه محاسبه استهلاک به روش های مستقیم ، متغیر ، محاسبه درصد نزولی ، مانده نزولی ، مانده نزولی مضاعف ، مجموع سنوات
جلسه چهاردهم: نحوه خروج دارائی های ثابت با انجام محاسبات و ثبت های خروج
جلسه پانزدهم: دارائی های نامشهود ، نحوه محاسبه استهلاک ، مخارج انتقالی
جلسه شانزدهم:آزمون از مباحث تدریس شده
جلسه هفدهم: بدهی های جاری
جلسه هجدهم: بدهی های بلندمدت ، بدهی های احتمالی
جلسه نوزدهم: تجزیه و تحلیل صورت های مالی
جلسه بیستم: آزمون از مباحث تدریس شده

  تعداد افراد حاضر: 118       تعداد بازديد امروز: 1992       تعداد بازديد ديروز: 12408       تعداد بازديد ماه: 85610       تعداد بازديد ماه گذشته: 288894       تعداد بازديد كل: 32500861