ورود

اموزش ICDLProjectPlanning در تبریز

ICDL Project Planning

نام دوره آموزشی
ICDL Project Planning
ساعت
40
شهریه (ریال)
5,750,000

هدف:

در ماژول طراحی پروژه ECDL/ICDL داوطلب باید از نرم افزار مدیریت پروژه برای آماده کردن طرح های پروژه از جمله کنترل برنامه ریزی و مدیریت زمان ، هزینه ها و وظایف و منابع استفاده کند.

دانشجویان قادر خواهند بود :

■ مفاهیم کلیدی مربوط به نرم افزار مدیریت پروژه را بداند.
■ از برنامه مدیریت پروژه برای ایجاد یک پروژه جدید استفاده کند
■ وظایف را ایجاد و برنامه ریزی کند و برای پروزه محدودیت و مهلت تعیین نماید
■ هزینه ها را تعیین کرده و برای وظایف مختلف منابع را مشخص و ایجاد کند
■ مسیر های حساس را مشاهده کند پیشرفت را بررسی کرده و کار را دوباره برنامه ریزی کند
■ نتیجه از جمله گزارش ها و نمودارها را آماده چاپ کند

رئوس مطالب

■ تئوری دانش مدیریت پروژه
■ برنامه ریزی پروژه شامل انواع فعالیت ها و روابط آنها
■ برنامه ریزی منابع شامل تعریف،تخصیص منابع هزینه و...
■ کنترل و ارزیابی عملکرد پروژه هنگام اجرا شامل : Tracking انواع گزارشات پیشرفت
■ شاخص های سنجش هزینه، بهینه سازی زمان و مصرف منابع
■ تهیه گزارشات
■ بهنگام سازی پروژه
■ انجام تغییرات سراسری

  تعداد افراد حاضر: 125       تعداد بازديد امروز: 2645       تعداد بازديد ديروز: 8446       تعداد بازديد ماه: 2645       تعداد بازديد ماه گذشته: 253588       تعداد بازديد كل: 236872814