ورود

vidual-arts-iranmaharat

دپارتمان هنر‌های تجسمی
عنوان استاندارد شناسه
ایجاد ساخت و ساز در نقاشی اکریلیک 7316083002
برجسته سازی در نقاشی اکریلیک 7316083001
جنسیت پردازی اشیاء بیجان در نقاشی پاستل 7316083010
جنسیت پردازی اشیاء بیجان در نقاشی مدادرنگی 7316083003
جنسیت پردازی اشیاء بیجان در نقاشی رنگ روغن 7316083012
چهره پردازی در نقاشی پاستل 7316083009
چهره پردازی در نقاشی رنگ روغن 7316083006
چهره پردازی در نقاشی مدادرنگی 7316083005
طبیعت پردازی در نقاشی رنگ روغن 7316083008
طبیعت پردازی در نقاشی مدادرنگی 7316083004
طراحی اجسام با اکولین 7316083013
طراحی اشیا در سیاه قلم 7316083014
عکاسی دیجیتال در حالت اتومات 7316083001
نقاشی پاستل روی مقوای جیر 7316083011
نقاشی گل با آبرنگ 7316083015
نقاشی گل با گواش 7316083017
نقاشی منظره با آب مرکب 7316083016
نقاشی منظره با گواش 7316083019
نقاشی میوه با آبرنگ 7316083018
ساخت جعبه تزئینی 7316083020
نقاشی میوه با گواش 7316083007

  تعداد افراد حاضر: 183       تعداد بازديد امروز: 1552       تعداد بازديد ديروز: 13193       تعداد بازديد ماه: 14745       تعداد بازديد ماه گذشته: 206465       تعداد بازديد كل: 33202911