ورود

همکاری مجتمع فنی تبریز با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، معاونت سما تبریز

97/4/2

همکاری مجتمع فنی تبریز با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، معاونت سما تبریز

 


 


 


 

  تعداد افراد حاضر: 102       تعداد بازديد امروز: 77       تعداد بازديد ديروز: 4689       تعداد بازديد ماه: 4766       تعداد بازديد ماه گذشته: 181212       تعداد بازديد كل: 236160266