ورود

همکاری مجتمع فنی تبریز با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، معاونت سما تبریز

97/4/2

همکاری مجتمع فنی تبریز با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، معاونت سما تبریز

 


 


 


 

  تعداد افراد حاضر: 361       تعداد بازديد امروز: 13409       تعداد بازديد ديروز: 17151       تعداد بازديد ماه: 225135       تعداد بازديد ماه گذشته: 259074       تعداد بازديد كل: 237587932