ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5371 Adobe InDesign روز های زوج 14 الی 15:30 1399/5/22 538000 40 دفتر مرکزی
2 5408 3DMax روز های فرد 14 الی 15:30 1399/5/30 1100000 60 شعبه ائل گلی
3 5496 Adobe Illustrator روز های فرد 17 الی 18:30 1399/6/11 538000 40 شعبه ائل گلی
4 5499 Corel Draw روزهای زوج 14 الی 15:30 1399/6/22 538000 40 شعبه ائل گلی
5 5503 Adobe Premiere روز های فرد 17 الی 18:30 1399/5/26 800000 40 شعبه ائل گلی
6 5525 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1399/6/5 538000 40 شعبه ابوریحان
7 5526 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1399/6/5 2100000 198 شعبه ابوریحان
8 5552 3DMax روز های فرد 17 الی 18:30 1399/5/21 1100000 60 دفتر مرکزی
9 5555 Adobe AfterEffects جمعه ها 9 الی 13:30 1399/5/31 1040000 40 دفتر مرکزی
10 5570 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1399/5/7 2100000 198 شعبه ائل گلی
11 5574 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1399/5/7 538000 40 شعبه ائل گلی
12 5581 Adobe Premiere روز های زوج 17 الی 18:30 1399/5/20 800000 40 دفتر مرکزی
13 5626 تربیت گرافیست آماده به کار روزهای زوج 14 الی 15:30 1399/5/27 2100000 198 دفتر مرکزی
14 5632 CorelDraw روز های زوج 14 الی 15:30 1399/5/20 538000 40 دفتر مرکزی
15 5667 Photoshop روزهای زوج 14 الی 15:30 1399/5/27 538000 40 دفتر مرکزی
16 5786 Adobe AfterEffects روز های فرد 12:30 الی 14 1399/5/12 1040000 40 شعبه ائل گلی
17 5792 موشن گرافیک روز های زوج 14 الی 15:30 1399/5/27 3000000 220 دفتر مرکزی
18 5798 Adobe Illustrator روز های زوج 18:30 الی 20 1399/5/11 538000 40 دفتر مرکزی
19 5846 موشن گرافیک روزهای فرد 18:30 الی 20 1399/5/7 3000000 220 شعبه ائل گلی
 1  
  تعداد افراد حاضر: 80       تعداد بازديد امروز: 5419       تعداد بازديد ديروز: 8259       تعداد بازديد ماه: 173528       تعداد بازديد ماه گذشته: 276314       تعداد بازديد كل: 29288124