ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5570 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 17 الی 18:30 1398/12/4 2100000 198 شعبه ائل گلی
2 5525 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1398/11/15 538000 40 شعبه ابوریحان
3 5503 Adobe Premiere روز های فرد 17 الی 18:30 1398/11/15 800000 40 شعبه ائل گلی
4 5626 تربیت گرافیست آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1398/11/28 2100000 198 دفتر مرکزی
5 5632 CorelDraw روز های زوج 14 الی 15:30 1399/2/11 538000 40 دفتر مرکزی
6 5667 Photoshop روز های زوج 15:30 الی 17 1398/11/28 538000 40 دفتر مرکزی
7 5786 Adobe AfterEffects روز های فرد 12:30 الی 14 1398/11/15 1040000 40 شعبه ائل گلی
8 5792 موشن گرافیک روز های زوج 15:30 الی 17 1398/11/28 3000000 220 دفتر مرکزی
9 5798 Adobe Illustrator روز های زوج 17 الی 18:30 1399/2/18 538000 40 دفتر مرکزی
10 5846 موشن گرافیک روزهای فرد 18:30 الی 20 1398/12/4 3000000 220 شعبه ائل گلی
11 5574 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1398/12/4 538000 40 شعبه ائل گلی
12 5581 Adobe Premiere روز های زوج 18:30 الی 20 1399/2/18 800000 40 دفتر مرکزی
13 5526 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1398/11/15 2100000 198 شعبه ابوریحان
14 5552 3DMax روز های زوج 17 الی 18:30 1398/11/7 1100000 60 دفتر مرکزی
15 5555 Adobe AfterEffects جمعه ها 9 الی 13:30 1399/2/15 1040000 40 دفتر مرکزی
16 5371 Adobe InDesign روز های زوج 14 الی 15:30 1399/1/30 538000 40 دفتر مرکزی
17 5408 3DMax روز های فرد 14 الی 15:30 1398/11/24 1100000 60 شعبه ائل گلی
18 5496 Adobe Illustrator روز های زوج 17 الی 18:30 1398/12/4 538000 40 شعبه ائل گلی
19 5499 Corel Draw روزهای زوج 14 الی 15:30 1398/11/28 538000 40 شعبه ائل گلی
 1  
  تعداد افراد حاضر: 101       تعداد بازديد امروز: 5093       تعداد بازديد ديروز: 5789       تعداد بازديد ماه: 24709       تعداد بازديد ماه گذشته: 267170       تعداد بازديد كل: 1655605008