ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5516 زبان نیمه فشرده 1 شنبه - دو شنبه 17 الی 20 1400/03/17 2000000 160 شعبه ائل گلی
2 5572 زبان نیمه فشرده 1 شنبه - چهار شنبه 17 الی 20 1400/07/21 2000000 160 شعبه ابوریحان
3 5933 MSRT چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 18:30 الی 20 1400/06/30 1015000 15 دفتر مرکزی
4 5934 EPT چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 18:30 1400/06/30 1015000 15 دفتر مرکزی
5 5935 نیمه فشرده 1 شنبه - دوشنبه 17 الی 20 1400/05/10 2500000 100 شعبه ائل گلی
6 5939 نیمه فشرده 1 دوشنبه و چهارشنبه ها 14 الی 17 1400/06/18 2500000 100 دفتر مرکزی
7 5940 Proficiency Pack شنبه و چهارشنبه ها 16 الی 17:30 1400/06/24 715000 25 دفتر مرکزی
8 5941 پک فشرده VIP روز های فرد 17 الی 20 1400/06/21 2500000 198 دفتر مرکزی
9 5953 نیمه فشرده 2 شنبه-دوشنبه 17 الی 20 1400/07/25 2300000 198 شعبه ابوریحان
10 5954 Talk show یکشنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 18:30 1400/06/24 515000 24 دفتر مرکزی
11 5955 TOEFL یکشنبه - پنجشنبه 17 الی 20 1400/06/28 3000000 160 دفتر مرکزی
12 5956 IELTS دوشنبه - چهارشنبه 17 الی 20 1400/06/29 3000000 60 دفترمرکزی
13 5957 نیمه فشرده 2 یکشنبه - سه شنبه 17 الی 20 1400/06/21 2300000 80 دفترمرکزی
14 5958 TTC یکشنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 18:30 1400/06/21 1500000 15 دفترمرکزی
15 5971 IELTS 2500000
16 5974 TOEFL 3000000 90
 1  
  تعداد افراد حاضر: 104       تعداد بازديد امروز: 705       تعداد بازديد ديروز: 6147       تعداد بازديد ماه: 263396       تعداد بازديد ماه گذشته: 285646       تعداد بازديد كل: 32964293