ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5521 آموزش دادخواست نویسی روز های فرد 15:30 الی 17 1399/8/25 352000 16 شعبه ابوریحان
2 5533 اصول داوری روز های زوج 17 الی 18:30 1399/8/19 308000 14 شعبه ابوریحان
3 5534 قراردادنویسی کاری و تجاری روز های زوج 15:30 الی 17 1399/8/5 660000 30 شعبه ابوریحان
4 5672 اصول مشاوره حقوقی روز های زوج 18:30 الی 20 1399/8/7 132000 6 شعبه ابوریحان
5 5691 مبایعه نامه نویسی روزهای فرد 17 الی 18:30 1399/8/22 220000 10 شعبه ابوریحان
6 5922 کارگاه پرونده خوانی روز های فرد 18:30 الی 20 1399/8/15 264000 12 شعبه ابوریحان
 1  
  تعداد افراد حاضر: 130       تعداد بازديد امروز: 4947       تعداد بازديد ديروز: 14542       تعداد بازديد ماه: 19489       تعداد بازديد ماه گذشته: 325906       تعداد بازديد كل: 30008706