ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5823 تربیت برنامه نویس ios آماده به کار روز های زوج 20 الی 21:30 1400/04/16 7200000 194 دفتر مرکزی
2 5928 تربیت برنامه نویس آماده به کار روزهای زوج 17 الی 20 1400/05/11 7015000 214 شعبه ائل گلی
3 5946 برنامه نویسی روزهای پنجشنبه 15:30 الی 17 1400/04/22 615000 20 شعبه مرکزی
4 5947 برنامه نویسی سه شنبه ها 15:30 الی 17 1400/04/22 615000 20 دفتر مرکزی
5 5965 تربیت برنامه نویس آماده به کار روزهای زوج 17 الی 20 1400/05/19 7015000 214 شعبه ابوریحان
6 5968 تربیت برنامه نویس آماده به کار 7015000 214
7 5154 تربیت برنامه نویس Android آماده به کار روز های فرد 20 الی 21:30 1400/09/07 7000000 214 دفتر مرکزی
8 5585 تربیت برنامه نویس آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 14 الی 17 1400/08/21 7000000 214 دفتر مرکزی
9 5669 تربیت برنامه نویس آماده به کار پنج شنبه ها 17 الی 20 جمعه ها 12 الی 13:30 1400/07/08 7000000 214 دفتر مرکزی
10 5685 تربیت برنامه نویس Python آماده به کار یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 1400/05/02 7015000 90 دفتر مرکزی
11 5822 تربیت برنامه نویس PHP آماده به کار جمعه ها 9 الی 13:30 1400/06/26 6000000 164 دفتر مرکزی
 1  
  تعداد افراد حاضر: 103       تعداد بازديد امروز: 1925       تعداد بازديد ديروز: 12408       تعداد بازديد ماه: 85543       تعداد بازديد ماه گذشته: 288894       تعداد بازديد كل: 32500794