ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5163 CCNA روز های زوج 20 الی 21:30 1400/05/03 2400000 60 دفتر مرکزی
2 5250 MCSA 2016 روزهای زوج 17 الی 20 1400/08/22 4200000 200 دفترمرکزی
3 5614 MCSA 2016 روزهای فرد 17 الی 20 1400/06/30 4215000 200 دفتر مرکزی
4 5652 CCNP جمعه ها 9 الی 13:30 1400/06/26 1315000 150 دفتر مرکزی
5 5670 +Network روز های فرد 15:30 الی 17 1400/06/20 650000 30 دفتر مرکزی
6 5813 +Network روزهای فرد 15:30 الی 17 1400/07/25 650000 30 شعبه ابوریحان
7 5821 تربیت متخصص شبکه آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1400/06/20 7115000 314 دفتر مرکزی
8 5824 تربیت متخصص امنیت آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1400/07/29 5215000 144 دفتر مرکزی
 1  
  تعداد افراد حاضر: 120       تعداد بازديد امروز: 672       تعداد بازديد ديروز: 6147       تعداد بازديد ماه: 263363       تعداد بازديد ماه گذشته: 285646       تعداد بازديد كل: 32964260