ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 4667 باشگاه مشتریان 50000
2 5524 برنامه نویسی با اسکرچ پنج شنبه ها 17 الی 18:30 1397/12/9 120000 12 شعبه ابوریحان
3 5544 Matlab روز های فرد 15:30 الی 17 1398/1/18 600000 40 دفتر مرکزی
4 5642 برنامه نویسی دانش آموزان 1 پنج شنبه ها 11:30 الی 13 1397/12/9 400000 40 شعبه ابوریحان
5 5645 SPSS 1397/12/13 500000 30 دفتر مرکزی
6 5643 زبان فشرده 1 پنج شنبه ها 17 الی 20 - جمعه ها 9 الی 12 1397/12/9 850000 160 دفتر مرکزی
7 5525 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1397/12/14 350000 40 شعبه ابوریحان
8 5526 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1397/12/14 1600000 198 شعبه ابوریحان
9 5528 رباتیک روز های زوج 14 الی 15:30 1397/12/18 350000 20 شعبه ابوریحان
10 5530 تربیت حسابدار آماده به کار روز های فرد 14 الی 15:30 1397/12/19 2000000 204 شعبه ابوریحان
11 5533 اصول داوری روز های زوج 17 الی 18:30 1397/12/18 168000 14 شعبه ابوریحان
12 5534 مبایعه نامه نویسی روز های زوج 15:30 الی 17 1397/12/11 120000 10 شعبه ابوریحان
13 5535 101 بزرگسالان (خواهران) روز های زوج 10 الی 12 1398/1/19 150000 40 شعبه ابوریحان
14 5536 101 بزرگسالان (برادران) روز های فرد 16 الی 18 1398/1/20 150000 40 شعبه ابوریحان
15 5537 etabs-Safe روز های فرد 15:30 الی 17 1397/12/14 710000 40 شعبه ابوریحان
16 5538 3DMax روز های زوج 15:30 الی 17 1397/12/11 650000 60 شعبه ابوریحان
17 5539 SAP روز های فرد 17 الی 18:30 1397/12/7 440000 40 شعبه ابوریحان
18 5540 طراحی سوله در SAP سه شنبه ها 17 الی 20 1397/12/14 200000 16 دفتر مرکزی
19 5541 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/2/9 550000 138 دفتر مرکزی
20 5019 تربیت برنامه نویس آماده به کار پنج شنبه 14 الی 17 جمعه 9 الی 12 1397/12/9 3200000 214 دفتر مرکزی
21 5065 حسابداری حقوق و دستمزد روز های فرد 18:30 الی 20 1397/11/30 290000 20 شعبه ابوریحان
22 5154 Java & Android روز های فرد 20 الی 21:30 1397/12/5 1450000 88 دفتر مرکزی
23 5163 CCNA روز های فرد 20 الی 21:30 1397/12/5 860000 60 دفتر مرکزی
24 5207 زبان فشرده 1 پنج شنبه 17 الی 20 - جمعه 9 الی 12 1398/6/29 850000 160 دفتر مرکزی
25 5217 JAVA & Android روز های زوج 18:30 الی 20 1397/12/18 1450000 88 شعبه ابوریحان
26 5250 MCSA روز های زوج 17 الی 20 1397/12/25 2320000 200 دفتر مرکزی
27 5257 AutoCAD روز های زوج 15:30 الی 17 1397/12/8 700000 60 دفتر مرکزی
28 5267 MSRT روز های فرد 20 الی 21:30 1397/12/14 600000 40 دفتر مرکزی
29 5356 ICDL روز های فرد 17 الی 20 97/12/5 550000 138 شعبه ائل گلی
30 5357 E-kids پنج شنبه ها 9:30 الی 12:30 98/1/22 450000 90 شعبه ائل گلی
31 5371 Adobe InDesign روز های زوج 11 الی 12:30 1397/12/15 350000 40 دفتر مرکزی
32 5381 SAP روز های فرد 18:30 الی 20 1397/12/12 440000 40 دفتر مرکزی
33 5408 3DMax روز های فرد 14 الی 15:30 97/12/2 650000 60 شعبه ائل گلی
34 5422 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/2/25 550000 138 دفتر مرکزی
35 5423 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/2/26 550000 138 دفتر مرکزی
36 5465 رباتیک پنج شنبه ها 15:30 الی 17 1397/12/16 350000 20 دفتر مرکزی
37 5469 +Network روز های فرد 18:30 الی 20 1397/12/12 400000 30 شعبه ابوریحان
38 5476 نرم افزار های حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1397/12/12 850000 60 شعبه ابوریحان
39 5483 گردشگری روز های زوج 17 الی 20 1398/1/21 1795000 120 شعبه ابوریحان
40 5490 etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1397/12/7 710000 40 شعبه ائل گلی
41 5494 ICDL روز های زوج 17 الی 20 97/12/4 550000 138 شعبه ائل گلی
42 5496 Adobe Illustrator روز های زوج 12:30 الی 14 97/12/15 290000 40 شعبه ائل گلی
43 5498 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 17 الی 18:30 98/1/28 290000 20 شعبه ائل گلی
44 5499 Corel Draw روزهای زوج 14 الی 15:30 97/12/6 350000 40 شعبه ائل گلی
45 5500 حسابداری عمومی تکمیلی روزهای فرد 18:30 الی 20 97/12/2 360000 40 شعبه ائل گلی
46 5501 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 97/12/5 850000 60 شعبه ائل گلی
47 5502 MSProject روز های فرد 18:30 الی 20 97/12/16 575000 40 شعبه ائل گلی
48 5503 Adobe Premiere روز های فرد 12:30 الی 14 97/12/9 400000 40 شعبه ائل گلی
49 5504 AutoCAD روز های فرد 15:30 الی 17 97/12/12 700000 60 شعبه ائل گلی
50 5507 فتوشاپ ویژه معماری روزهای فرد 15:30 الی 17 98/1/29 350000 40 شعبه ائل گلی
51 5508 Matlab روز های زوج 18:30 الی 20 97/12/15 600000 40 شعبه ائل گلی
52 5509 تربیت مدرس ICDL آماده به کار روز های زوج 18:30 الی 20 97/12/6 1950000 150 شعبه ائل گلی
53 5512 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 97/12/5 1900000 214 شعبه ائل گلی
54 5513 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 15:30 الی 17 97/12/5 1800000 156 شعبه ائل گلی
55 5514 Java & Android روز های فرد 14 الی 17 97/12/14 1450000 88 شعبه ائل گلی
56 5515 زبان فشرده 1 (خواهران) دوشنبه -چهارشنبه 17 الی 20 97/12/6 850000 160 شعبه ائل گلی
57 5516 زبان فشرده 1 (برادران) یکشنبه - پنج شنبه 17 الی 20 97/11/25 850000 160 شعبه ائل گلی
58 5517 J6 کودکان شنبه - دوشنبه 16 الی 18 98/1/19 1450000 40 شعبه ائل گلی
59 5518 فتوشاپ کودکان پنج شنبه ها 12:30 الی 14 98/1/29 200000 34 شعبه ائل گلی
60 5519 برنامه نویسی اسکرچ پنج شنبه ها 12:30 الی 14 97/12/2 1200000 12 شعبه ائل گلی
 1    
  تعداد افراد حاضر: 204       تعداد بازديد امروز: 7520       تعداد بازديد ديروز: 8785       تعداد بازديد ماه: 173093       تعداد بازديد ماه گذشته: 180404       تعداد بازديد كل: 24473973