ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5614 MCSA 2016 روز های فرد 17 الی 20 1398/8/19 3200000 200 دفتر مرکزی
2 5585 تربیت برنامه نویس آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 14 الی 17 1398/7/28 4500000 214 دفتر مرکزی
3 5570 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 17 الی 18:30 1398/7/30 2100000 198 شعبه ائل گلی
4 5525 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1398/8/2 538000 40 شعبه ابوریحان
5 5512 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1398/7/30 2800000 214 شعبه ائل گلی
6 5628 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های زوج 20 الی 21:30 1398/7/30 2700000 156 دفتر مرکزی
7 5661 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/8/11 770000 138 شعبه ابوریحان
8 5569 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/8/12 770000 138 شعبه ابوریحان
9 5787 تربیت برنامه نویس آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 14 الی 17 1398/8/12 4500000 214 شعبه ائل گلی
10 5627 تربیت حسابدار آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1398/8/11 3000000 204 دفتر مرکزی
11 5809 ICDL روز های فرد 14 الی 17 1398/7/28 770000 138 شعبه ائل گلی
12 5565 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1398/7/28 770000 138 شعبه ائل گلی
13 5217 JAVA & Android روز های زوج 18:30 الی 20 1398/8/18 2000000 88 شعبه ابوریحان
14 5641 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های زوج 20 الی 21:30 1398/7/30 2800000 214 دفتر مرکزی
15 5513 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 15:30 الی 17 1398/7/30 2700000 156 شعبه ائل گلی
16 5626 تربیت گرافیست آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1398/8/22 2100000 198 دفتر مرکزی
17 5810 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای فرد 18:30 الی 20 1398/8/30 3000000 204 شعبه ائل گلی
18 5530 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای فرد 17 الی 18:30 1398/8/12 3000000 204 شعبه ابوریحان
19 5631 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1398/7/30 770000 138 دفتر مرکزی
20 5422 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/7/29 770000 138 دفتر مرکزی
21 5423 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/8/20 770000 138 دفتر مرکزی
22 5476 نرم افزارهای حسابداری یکشنبه - سه شنبه 15:30 الی 18:30 1398/8/14 1600000 60 شعبه ابوریحان
23 5483 گردشگری روز های زوج 17 الی 20 1398/8/25 1795000 120 شعبه ابوریحان
24 5490 etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1398/8/12 1200000 40 شعبه ائل گلی
25 5494 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/8/11 770000 138 شعبه ائل گلی
26 5496 Adobe Illustrator روز های زوج 12:30 الی 14 1398/8/18 538000 40 شعبه ائل گلی
27 5498 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 18:30 الی 20 1398/8/6 500000 20 شعبه ائل گلی
28 5499 Corel Draw روزهای زوج 14 الی 15:30 1398/8/25 538000 40 شعبه ائل گلی
29 5500 حسابداری عمومی تکمیلی روزهای فرد 17 الی 18:30 1398/7/30 550000 40 شعبه ائل گلی
30 5501 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 18:30 الی 20 1398/7/30 1600000 60 شعبه ائل گلی
31 5503 Adobe Premiere روز های فرد 12:30 الی 14 1398/8/19 600000 40 شعبه ائل گلی
32 5504 AutoCAD روز های فرد 15:30 الی 17 1398/7/30 1000000 60 شعبه ائل گلی
33 5507 فتوشاپ ویژه معماری روزهای فرد 15:30 الی 17 1398/8/28 538000 40 شعبه ائل گلی
34 5515 زبان فشرده1(خواهران) دوشنبه -چهارشنبه 17 الی 20 1398/8/27 1000000 160 شعبه ائل گلی
35 5516 زبان فشرده1(برادران) سه شنبه - پنج شنبه 17 الی 20 1398/8/21 1000000 160 شعبه ائل گلی
36 5520 تربیت برنامه نویس آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1398/8/4 4500000 214 شعبه ائل گلی
37 5521 آموزش دادخواست نویسی روز های فرد 18:30 الی 20 1398/8/26 256000 16 شعبه ابوریحان
38 5522 حسابداری عمومی تکمیلی یکشنبه - سه شنبه 14 الی 15:30 1398/9/3 550000 40 شعبه ابوریحان
39 5523 حسابداری عمومی مقدماتی یکشنبه - سه شنبه 18:30 الی 20 1398/8/12 500000 40 شعبه ابوریحان
40 5533 اصول داوری روز های فرد 17 الی 18:30 1398/8/7 224000 14 شعبه ابوریحان
41 5534 قراردادنویسی کاری و تجاری روز های فرد 15:30 الی 17 1398/7/30 480000 30 شعبه ابوریحان
42 5541 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/8/29 770000 138 دفتر مرکزی
43 5552 3DMax روز های زوج 15:30 الی 17 1398/8/29 1100000 60 دفتر مرکزی
44 5553 ABAQUS روز های زوج 20 الی 21:30 1398/9/9 1000000 60 دفتر مرکزی
45 5554 V-ray روز های فرد 14 الی 15:30 1398/8/14 800000 40 دفتر مرکزی
46 5555 Adobe AfterEffects روز های زوج 20 الی 21:30 1398/8/13 1040000 40 دفتر مرکزی
47 5560 101 بزرگسالان (خواهران) یکشنبه - سه شنبه 16 الی 18 1398/8/12 170000 40 دفتر مرکزی
48 5561 101 بزرگسالان (برادران) شنبه - دوشنبه 16 الی 18 1398/8/4 170000 40 دفتر مرکزی
49 5564 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/7/28 770000 138 شعبه ائل گلی
50 5257 AutoCAD روز های زوج 15:30 الی 17 1398/9/11 1000000 60 دفتر مرکزی
51 5356 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/7/30 770000 138 شعبه ائل گلی
52 5357 e-kids روزهای دوشنبه 17 الی18:30 1398/7/29 500000 90 شعبه ائل گلی
53 5371 Adobe InDesign روز های زوج 17 الی 18:30 1398/8/27 538000 40 دفتر مرکزی
54 5381 SAP روز های فرد 18:30 الی 20 1398/8/28 800000 40 دفتر مرکزی
55 5408 3DMax روز های فرد 14 الی 15:30 1398/8/14 1100000 60 شعبه ائل گلی
56 5526 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1398/8/2 2100000 198 شعبه ابوریحان
57 5065 حسابداری حقوق و دستمزد یکشنبه - سه شنبه 14 الی 15:30 1398/7/30 500000 20 شعبه ابوریحان
58 5154 Java & Android روز های فرد 20 الی 21:30 1398/8/23 2000000 88 دفتر مرکزی
59 5163 CCNA روز های فرد 20 الی 21:30 1398/7/23 1300000 60 دفتر مرکزی
60 5632 CorelDraw روز های زوج 14 الی 15:30 1398/8/28 538000 40 دفتر مرکزی
 1    
  تعداد افراد حاضر: 274       تعداد بازديد امروز: 13694       تعداد بازديد ديروز: 17151       تعداد بازديد ماه: 225420       تعداد بازديد ماه گذشته: 259074       تعداد بازديد كل: 237588217