ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5613 CATIA روز های فرد 20 الی 21:30 1398/11/15 1200000 50 دفتر مرکزی
2 5624 Solidworks جمعه ها 9 الی 13:30 1398/11/18 850000 40 دفتر مرکزی
3 5821 تربیت متخصص شبکه آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1398/10/14 4600000 314 دفتر مرکزی
4 5570 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 17 الی 18:30 1398/10/17 2100000 198 شعبه ائل گلی
5 5504 AutoCAD روز های فرد 15:30 الی 17 1398/10/29 1000000 60 شعبه ائل گلی
6 5525 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1398/10/1 538000 40 شعبه ابوریحان
7 5512 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1398/10/29 2800000 214 شعبه ائل گلی
8 5628 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های زوج 15:30الی 17 1398/9/27 2700000 156 دفتر مرکزی
9 5661 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/9/25 770000 138 شعبه ابوریحان
10 5503 Adobe Premiere روز های فرد 17 الی 18:30 1398/10/24 800000 40 شعبه ائل گلی
11 5569 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/10/8 770000 138 شعبه ابوریحان
12 5787 تربیت برنامه نویس آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 14 الی 17 1398/9/26 4500000 214 شعبه ائل گلی
13 5627 تربیت حسابدار آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1398/10/9 3000000 204 دفتر مرکزی
14 5809 ICDL روز های فرد 14 الی 17 1398/10/19 770000 138 شعبه ائل گلی
15 5565 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1398/9/28 770000 138 شعبه ائل گلی
16 5217 تربیت برنامه نویس اندروید آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1398/9/27 4500000 88 شعبه ابوریحان
17 5641 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های زوج 15:30الی 17 1398/9/27 2800000 214 دفتر مرکزی
18 5513 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 15:30 الی 17 1398/10/29 2700000 156 شعبه ائل گلی
19 5626 تربیت گرافیست آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1398/10/25 2100000 198 دفتر مرکزی
20 5810 تربیت حسابدار آماده به کار روزهای فرد 18:30 الی 20 1398/9/24 3000000 204 شعبه ائل گلی
21 5631 ICDL روز های فرد 9:30 الی 12:30 1398/10/19 770000 138 دفتر مرکزی
22 5422 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/11/23 770000 138 دفتر مرکزی
23 5423 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/11/24 770000 138 دفتر مرکزی
24 5476 نرم افزارهای حسابداری یکشنبه - سه شنبه 15:30 الی 18:30 1398/10/3 1600000 60 شعبه ابوریحان
25 5494 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/9/20 770000 138 شعبه ائل گلی
26 5496 Adobe Illustrator روز های زوج 12:30 الی 14 1398/9/23 538000 40 شعبه ائل گلی
27 5498 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 18:30 الی 20 1398/9/16 500000 20 شعبه ائل گلی
28 5499 Corel Draw روزهای زوج 14 الی 15:30 1398/9/27 538000 40 شعبه ائل گلی
29 5500 حسابداری عمومی تکمیلی روزهای زوج 17 الی 18:30 1398/10/18 550000 40 شعبه ائل گلی
30 5501 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 17 الی 18:30 1398/10/22 1600000 60 شعبه ائل گلی
31 5250 MCSA 2016 روز های زوج 17 الی 20 1398/10/22 3200000 200 دفتر مرکزی
32 5257 AutoCAD روز های زوج 15:30 الی 17 1398/9/27 1000000 60 دفتر مرکزی
33 5356 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/10/22 770000 138 شعبه ائل گلی
34 5357 e-kids روزهای دوشنبه 17 الی18:30 1398/10/9 500000 90 شعبه ائل گلی
35 5371 Adobe InDesign روز های زوج 14 الی 15:30 1398/11/16 538000 40 دفتر مرکزی
36 5381 SAP روز های فرد 18:30 الی 20 1398/10/16 800000 40 دفتر مرکزی
37 5408 3DMax روز های فرد 14 الی 15:30 1398/10/29 1100000 60 شعبه ائل گلی
38 5515 زبان فشرده1(خواهران) دوشنبه -چهارشنبه 17 الی 20 1398/10/18 1000000 160 شعبه ائل گلی
39 5516 زبان فشرده1(برادران) سه شنبه - پنج شنبه 17 الی 20 1398/9/28 1000000 160 شعبه ائل گلی
40 5520 تربیت برنامه نویس آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1398/9/27 4500000 214 شعبه ائل گلی
41 5521 آموزش دادخواست نویسی روز های فرد 18:30 الی 20 1398/9/26 256000 16 شعبه ابوریحان
42 5522 حسابداری عمومی تکمیلی یکشنبه - سه شنبه 14 الی 15:30 1398/8/26 550000 40 شعبه ابوریحان
43 5523 حسابداری عمومی مقدماتی یکشنبه - سه شنبه 18:30 الی 20 1398/10/22 500000 40 شعبه ابوریحان
44 5526 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1398/10/1 2100000 198 شعبه ابوریحان
45 5530 تربیت حسابدار آماده به کار یکشنبه - سه شنبه 18:30 الی 20 1398/10/22 3000000 204 شعبه ابوریحان
46 5533 اصول داوری روز های فرد 17 الی 18:30 1398/9/28 224000 14 شعبه ابوریحان
47 5534 قراردادنویسی کاری و تجاری روز های فرد 15:30 الی 17 1398/9/26 480000 30 شعبه ابوریحان
48 5541 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/10/11 770000 138 دفتر مرکزی
49 5552 3DMax روز های زوج 17 الی 18:30 1398/10/16 1100000 60 دفتر مرکزی
50 5553 ABAQUS روز های زوج 20 الی 21:30 1398/10/18 1200000 60 دفتر مرکزی
51 5554 V-ray روز های فرد 14 الی 15:30 1398/10/10 800000 40 دفتر مرکزی
52 5555 Adobe AfterEffects روز های زوج 20 الی 21:30 1398/10/2 1040000 40 دفتر مرکزی
53 5560 101 بزرگسالان (خواهران) یکشنبه - سه شنبه 16 الی 18 1398/10/1 170000 40 دفتر مرکزی
54 5561 101 بزرگسالان (برادران) شنبه - دوشنبه 16 الی 18 1398/9/30 170000 40 دفتر مرکزی
55 5564 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1398/9/27 770000 138 شعبه ائل گلی
56 5632 CorelDraw روز های زوج 14 الی 15:30 1398/10/9 538000 40 دفتر مرکزی
57 5634 AutoCAD روز های فرد 20 الی 21:30 1398/10/19 1000000 60 دفتر مرکزی
58 5635 etabs-safe روز های زوج 20 الی 21:30 1398/9/25 1200000 40 دفتر مرکزی
59 5636 e-kids پنج شنبه ها 17 الی 18:30 1398/10/26 500000 90 دفتر مرکزی
60 5625 فتوشاپ ویژه معماری روز های فرد 14 الی 15:30 1398/10/10 538000 40 دفتر مرکزی
 1    
  تعداد افراد حاضر: 276       تعداد بازديد امروز: 11392       تعداد بازديد ديروز: 17267       تعداد بازديد ماه: 173286       تعداد بازديد ماه گذشته: 145920       تعداد بازديد كل: 1655207495