ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5963 تربیت مهندس مکانیک ( سیالات و تاسیسات) آماده به کار روزهای فرد 15:30 الی 17 1400/04/22 6015000 164 دفتر مرکزی
2 5964 UI/UX روزهای زوج 15:30 الی 17 1400/06/29 3515000 50 دفترمرکزی
3 5961 تکنیک های استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی روزهای فرد 9:30 الی 12:30 1400/04/27 615000 24 دفتر مرکزی
4 5960 تربیت جنسی کودکان و نوجوانان کارگاه آموزشی یک روزه 9 الی 12 1400/04/26 73500 3 دفتر مرکزی
5 5962 تربیت مهندس مکانیک ( لوله کشی صنعتی) آماده به کار روزهای زوج 15:30 الی 17 1400/04/26 6015000 180 دفتر مرکزی
6 5823 تربیت برنامه نویس ios آماده به کار روز های زوج 20 الی 21:30 1400/08/29 7200000 194 دفتر مرکزی
7 5824 تربیت متخصص امنیت آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1400/08/23 5215000 144 دفتر مرکزی
8 5837 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روزهای فرد 17 الی 18:30 1400/08/04 4915000 214 شعبه ابوریحان
9 5844 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1400/08/26 1467000 138 شعبه ائل گلی
10 5846 موشن گرافیک روزهای فرد 17 الی 18:30 1400/08/18 5800000 220 شعبه ائل گلی
11 5847 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1400/08/24 3015000 82 دفتر مرکزی
12 5903 ICDL روزهای زوج 9:30 الی 12:30 1400/08/12 1467000 138 شعبه ابوریحان
13 5906 تربیت مربی ICDL روز های فرد 14 الی 17 1400/08/23 3215000 150 دفتر مرکزی
14 5907 ICDL روزهای فرد14 الی 17 1400/08/05 1467000 138 شعبه ائل گلی
15 5908 برنامه نویسی شنبه ها 17 الی 18:30 1400/08/22 615000 20 شعبه ائل گلی
16 5909 e-kids روزهای فرد 15:30 الی17 1400/08/24 1015000 90 شعبه ائل گلی
17 5911 برنامه نویسی روزهای زوج12:30 الی 15:30 1400/08/19 615000 40 شعبه ائل گلی
18 5912 کاراموزی برنامه نویسی روز های زوج 17 الی 20 1400/06/31 2515000 70 دفترمرکزی
19 5913 کاراموزی حسابداری روزهای فرد 17 الی 20 1400/06/30 2515000 70 دفترمرکزی
20 5914 کاراموزی شبکه روزهای زوج 18:30 الی 21:30 1400/06/20 2515000 70 دفترمرکزی
21 5916 کاراموزی عمران روزهای فرد 14 الی 17 1400/06/30 2515000 70 دفترمرکزی
22 5917 کاراموزی معماری روزهای زوج 15:30 الی 18:30 1400/06/27 25150000 70 دفترمرکزی
23 5918 کاراموزی مکانیک پنج شنبه ها 14 الی 17 جمعه 9 الی 12 1400/06/25 2515000 70 دفترمرکزی
24 5919 پک آموزشی خانم های خانه دار روز های فرد 9:30 الی 12:30 1400/04/20 1465000 196 دفتر مرکزی
25 5920 خوشنویسی تحریری روز های زوج 17 الی 18:30 1400/04/28 365000 20 دفتر مرکزی
26 5921 تربیت مربی ICDL روز های فرد 17 الی 20 1400/08/30 3215000 150 شعبه ابوریحان
27 5922 کارگاه پرونده خوانی روز های فرد 18:30 الی 20 1400/08/16 279000 12 شعبه ابوریحان
28 5923 Etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1400/07/18 2300000 40 شعبه ابوریحان
29 5924 e-kids دوشنبه ها 15:30 الی 17 1400/08/17 1015000 90 شعبه ابوریحان
30 5925 طراحی با کامپیوتر شنبه ها 15:30 الی 17 1400/08/22 401700 20 شعبه ابوریحان
31 5928 تربیت برنامه نویس آماده به کار روزهای 17 الی 20 1400/09/17 7015000 214 شعبه ائل گلی
32 5929 Etabs-Safe روز های زوج 17 الی 18:30 1400/08/13 2300000 40 شعبه ائل گلی
33 5931 طراحی با کامپیوتر روز های فرد 17 الی 18:30 1400/08/20 515000 40 شعبه ائل گلی
34 5933 MSRT چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 18:30 الی 20 1400/08/11 1015000 15 دفتر مرکزی
35 5934 EPT چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 18:30 1400/08/11 1015000 15 دفتر مرکزی
36 5935 نیمه فشرده 1 ساعت : 14 الی 17 1400/08/04 2500000 100 شعبه ائل گلی
37 5938 کارآموزی گرافیک روز های فرد 18:30 الی 21:30 1400/06/28 2515000 70 دفتر مرکزی
38 5939 نیمه فشرده 1 دوشنبه و چهارشنبه ها 14 الی 17 1400/06/18 2500000 100 دفتر مرکزی
39 5940 Proficiency Pack شنبه و چهارشنبه ها 16 الی 17:30 1400/07/21 715000 25 دفتر مرکزی
40 5941 پک فشرده VIP روز های فرد 17 الی 20 1400/07/22 2500000 198 دفتر مرکزی
41 5942 متره برآورد روز های زوج 20 الی 21:30 1400/08/29 1415000 40 دفتر مرکزی
42 5943 تربیت کارمند آماده به کار روز های زوج 14 الی 17 1400/08/01 3215000 82 شعبه ابوریحان
43 5946 برنامه نویسی روزهای یکشنبه 15:30 الی 17 1400/06/30 615000 20 شعبه مرکزی
44 5947 برنامه نویسی سه شنبه ها 15:30 الی 17 1400/06/02 615000 20 دفتر مرکزی
45 5953 نیمه فشرده 2 شنبه-دوشنبه 17 الی 20 1400/08/30 2300000 198 شعبه ابوریحان
46 5954 Talk show یکشنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 18:30 1400/06/24 515000 24 دفتر مرکزی
47 5955 TOEFL یکشنبه - پنجشنبه 17 الی 20 1400/07/18 3000000 160 دفتر مرکزی
48 5956 IELTS دوشنبه - چهارشنبه 17 الی 20 1400/08/12 3000000 60 دفترمرکزی
49 5957 نیمه فشرده 2 یکشنبه - سه شنبه 17 الی 20 1400/08/22 2300000 80 دفترمرکزی
50 5958 TTC یکشنبه ها و پنجشنبه ها 17 الی 18:30 1400/08/27 1500000 15 دفترمرکزی
51 5959 AVR روزهای زوج 11 الی 12:30 1400/06/27 1215000 40 دفترمرکزی
52 5965 تربیت برنامه نویس آماده به کار روزهای زوج 17 الی 20 1400/08/13 7015000 214 شعبه ابوریحان
53 5966 ICDL 1467000 138
54 5967 نیمه فشرده 1 2500000 100
55 5968 تربیت برنامه نویس آماده به کار 7015000 214
56 5969 Revit روزهای زوج 14 الی 15:30 1400/07/17 1415000 40 دفترمرکزی
57 5970 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری 4915000 214
58 5971 IELTS 3000000
59 5973 تربیت حسابدار آماده به کار 5815000 204
60 5974 TOEFL 3000000 90
 1     
  تعداد افراد حاضر: 153       تعداد بازديد امروز: 1663       تعداد بازديد ديروز: 13193       تعداد بازديد ماه: 14856       تعداد بازديد ماه گذشته: 206465       تعداد بازديد كل: 33203022