ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل کلاس
1 3349 SPSS روز های زوج 14 الی 15:30 1397/5/29 500000 40 دفتر مرکزی
2 3411 MCSE روز های زوج 17 الی 18:30 1397/5/29 1200000 100 دفتر مرکزی
3 3412 CCNA روز های فرد 20 الی 21:30 1397/6/4 860000 60 دفتر مرکزی
4 3458 JAVA & Android روز های زوج 18:30 الی 20 1397/5/29 1450000 88 شعبه ابوریحان
5 3459 حسابداری عمومی مقدماتی روز های زوج 14 الی 15:30 1397/6/3 310000 40 دفتر مرکزی
6 3463 AutoCAD روز های زوج 15:30 الی 17 1397/6/19 700000 60 دفتر مرکزی
7 3465 +Network روز های زوج 15:30 الی 17 1397/5/29 400000 30 دفتر مرکزی
8 3470 Matlab روز های فرد 15:30 الی 17 1397/6/5 600000 40 دفتر مرکزی
9 3481 تربیت گرافیست آماده به کار روز های زوج 15:30 الی 17 1397/6/26 1600000 198 دفتر مرکزی
10 3482 Photoshop روز های زوج 15:30 الی 17 1397/6/26 350000 40 دفتر مرکزی
11 3489 V-ray روز های فرد 15:30 الی 17 1397/6/3 500000 40 دفتر مرکزی
12 3490 ICDL روز های زوج 9:30 الی 12:30 1397/6/20 550000 138 دفتر مرکزی
13 3503 حسابداری حقوق و دستمزد روز های فرد 12:30 الی 14 1397/6/25 290000 20 شعبه ائل گلی
14 3509 CorelDraw روز های فرد 14 الی 15:30 1397/6/11 350000 40 شعبه ائل گلی
15 3514 MSProject روز های زوج 15:30 الی 17 1397/6/3 575000 40 شعبه ائل گلی
16 3518 فتوشاپ ویژه معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1397/6/13 350000 40 شعبه ائل گلی
17 3533 ابزار دقیق روز های زوج 17 الی 18:30 1397/5/29 400000 40 شعبه ابوریحان
18 3534 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1397/6/18 350000 40 شعبه ابوریحان
19 3535 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1397/5/30 1600000 198 شعبه ابوریحان
20 3540 MCSA روز های زوج 17 الی 20 1397/9/17 2320000 200 دفتر مرکزی
 1     
  تعداد افراد حاضر: 115       تعداد بازديد امروز: 4725       تعداد بازديد ديروز: 6381       تعداد بازديد ماه: 155441       تعداد بازديد ماه گذشته: 482124       تعداد بازديد كل: 23384576