ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5683 MTCNA پنج شنبه ها 14 الی 17 جمعه ها 9 الی 12 1398/4/6 920000 64 دفتر مرکزی
2 5685 Python روز های زوج 14 الی 17 1398/4/5 1800000 90 دفتر مرکزی
3 5684 LPIC-1 روز های زوج 17 الی 18:30 1398/4/12 800000 50 دفتر مرکزی
4 5687 Solidworks پیشرفته جمعه ها 9 الی 12 1398/3/31 800000 30 دفتر مرکزی
5 5696 تربیت برنامه نویس آماده به کار پنج شنبه ها 14 الی 17 1398/4/13 4500000 214 دفتر مرکزی
6 5697 تربیت حسابدار آماده به کار پنج شنبه ها 9:30 الی 14 1398/4/6 2600000 204 دفتر مرکزی
7 5694 MCSA 2016 پنج شنبه ها 17 الی 20 1398/4/6 3200000 200 دفتر مرکزی
8 5695 تربیت کارمند آماده به کار جمعه ها 9 الی 13:30 1398/4/7 1200000 82 دفتر مرکزی
9 5686 Revit روزهای زوج 15:30 الی 17 1398/4/28 800000 40 شعبه ائل گلی
10 5701 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری پنج شنبه ها 9:30 الی 14 1398/4/6 2800000 214 شعبه ابوریحان
11 5714 برنامه نویسی روز های زوج 12:30 الی 14 1398/4/5 160000 12 دفتر مرکزی
12 5711 ICT کودکان روز های زوج 12:30 الی 14 1398/4/3 200000 30 دفتر مرکزی
13 5719 برنامه نویسی روز های فرد 17 الی 18:30 1398/4/1 160000 12 شعبه ابوریحان
14 5722 paint روز های زوج 11 الی 12:30 1398/4/3 200000 30 شعبه ائل گلی
15 5065 حسابداری حقوق و دستمزد روز های فرد 14 الی 15:30 1398/3/28 500000 20 شعبه ابوریحان
16 5154 Java & Android روز های فرد 20 الی 21:30 1398/4/9 2000000 88 دفتر مرکزی
17 5163 CCNA روز های فرد 20 الی 21:30 1398/4/4 1300000 60 دفتر مرکزی
18 5207 زبان فشرده 1 پنج شنبه 17 الی 20 - جمعه 9 الی 12 1398/6/29 1000000 160 دفتر مرکزی
19 5217 JAVA & Android روز های زوج 18:30 الی 20 1398/4/22 2000000 88 شعبه ابوریحان
20 5250 MCSA 2016 روز های زوج 17 الی 20 1398/4/5 3200000 200 دفتر مرکزی
21 5257 AutoCAD روز های زوج 15:30 الی 17 1398/4/3 1000000 60 دفتر مرکزی
22 5267 MSRT روز های فرد 20 الی 21:30 1398/4/11 700000 40 دفتر مرکزی
23 5356 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/4/18 770000 138 شعبه ائل گلی
24 5357 e-kids روزهای فرد 9:30 الی 11 1398/3/30 500000 90 شعبه ائل گلی
25 5371 Adobe InDesign روز های زوج 11 الی 12:30 1398/4/26 538000 40 دفتر مرکزی
26 5381 SAP روز های فرد 18:30 الی 20 1398/4/6 800000 40 دفتر مرکزی
27 5408 3DMax روز های فرد 14 الی 15:30 1398/4/6 1100000 60 شعبه ائل گلی
28 5422 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/4/10 770000 138 دفتر مرکزی
29 5423 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/4/6 770000 138 دفتر مرکزی
30 5469 +Network روز های فرد 14 الی 15:30 1398/4/4 450000 30 شعبه ابوریحان
31 5476 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1398/4/2 1200000 60 شعبه ابوریحان
32 5483 گردشگری روز های زوج 17 الی 20 1398/4/1 1795000 120 شعبه ابوریحان
33 5490 etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1398/4/25 1200000 40 شعبه ائل گلی
34 5494 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/4/17 770000 138 شعبه ائل گلی
35 5496 Adobe Illustrator روز های زوج 12:30 الی 14 1398/4/15 538000 40 شعبه ائل گلی
36 5498 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 18:30 الی 20 1398/4/1 500000 20 شعبه ائل گلی
37 5499 Corel Draw روزهای زوج 14 الی 15:30 1398/4/19 538000 40 شعبه ائل گلی
38 5500 حسابداری عمومی تکمیلی روزهایفرد 17 الی 18:30 1398/4/13 550000 40 شعبه ائل گلی
39 5501 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1398/4/6 1200000 60 شعبه ائل گلی
40 5502 MSProject روز های فرد 18:30 الی 20 1398/4/20 700000 40 شعبه ائل گلی
41 5503 Adobe Premiere روز های فرد 12:30 الی 14 1398/4/16 600000 40 شعبه ائل گلی
42 5504 AutoCAD روز های فرد 15:30 الی 17 1398/4/6 1000000 60 شعبه ائل گلی
43 5507 فتوشاپ ویژه معماری روزهای فرد 15:30 الی 17 1398/4/27 350000 40 شعبه ائل گلی
44 5508 Matlab روز های زوج 18:30 الی 20 1398/4/19 930000 40 شعبه ائل گلی
45 5509 تربیت مدرس ICDL آماده به کار روز های زوج 18:30 الی 20 1398/4/20 1950000 150 شعبه ائل گلی
46 5512 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1398/4/6 2800000 214 شعبه ائل گلی
47 5513 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 15:30 الی 17 1398/4/6 2700000 156 شعبه ائل گلی
48 5514 Java & Android روز های فرد 14 الی 17 1398/4/16 2000000 88 شعبه ائل گلی
49 5515 زبان فشرده 1 دوشنبه -چهارشنبه 17 الی 20 1398/4/3 1000000 160 شعبه ائل گلی
50 5516 زبان فشرده 1 سه شنبه - پنج شنبه 17 الی 20 1398/4/4 1000000 160 شعبه ائل گلی
51 5520 تربیت برنامه نویس آماده به کار روز های زوج 14 الی 17 1398/4/17 4500000 214 شعبه ائل گلی
52 5521 آموزش دادخواست نویسی روز های فرد 18:30 الی 20 1398/4/2 256000 16 شعبه ابوریحان
53 5522 حسابداری عمومی تکمیلی روز های فرد 15:30 الی 17 1398/3/26 550000 40 شعبه ابوریحان
54 5523 حسابداری عمومی مقدماتی روز های فرد 18:30 الی 20 1398/4/23 500000 40 شعبه ابوریحان
55 5525 Photoshop روز های فرد 18:30 الی 20 1398/4/16 538000 40 شعبه ابوریحان
56 5526 تربیت گرافیست آماده به کار روز های فرد 18:30 الی 20 1398/4/16 2100000 198 شعبه ابوریحان
57 5530 تربیت حسابدار آماده به کار روز های فرد 17 الی 18:30 1398/4/23 2600000 204 شعبه ابوریحان
58 5533 اصول داوری روز های زوج 17 الی 18:30 1398/4/1 224000 14 شعبه ابوریحان
59 5534 قراردادنویسی کاری و تجاری روز های زوج 15:30 الی 17 1398/4/2 480000 30 شعبه ابوریحان
60 5535 101 بزرگسالان (خواهران) روز های زوج 10 الی 12 1398/4/5 170000 40 شعبه ابوریحان
 1      
  تعداد افراد حاضر: 114       تعداد بازديد امروز: 13       تعداد بازديد ديروز: 8672       تعداد بازديد ماه: 177090       تعداد بازديد ماه گذشته: 245075       تعداد بازديد كل: 236577665