ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5524 برنامه نویسی با اسکرچ پنج شنبه ها 17 الی 18:30 1398/2/19 120000 12 شعبه ابوریحان
2 5642 برنامه نویسی دانش آموزان 1 پنج شنبه ها 9:30 الی 12:30 1398/4/6 400000 40 شعبه ابوریحان
3 5646 برنامه نویسی دانش آموزان 2 پنج شنبه ها 15:30 الی 17 1398/2/26 400000 40 شعبه ائل گلی
4 5648 TTC دوشنبه - چهارشنبه 16 الی 18 1398/1/28 700000 30 شعبه ائل گلی
5 5649 101 بزرگسالان (خواهران) شنبه - چهارشنبه 18 الی 20 1398/2/4 150000 40 شعبه ائل گلی
6 5650 101 بزرگسالان (برادران) یکشنبه - سه شنبه 16 الی 18 1398/2/3 150000 40 شعبه ائل گلی
7 5652 CCNP جمعه ها 9 الی 13:30 1398/2/26 2580000 150 دفتر مرکزی
8 5654 کاربرد Excel در حسابداری روز های زوج 17 الی 18:30 1398/2/14 400000 30 شعبه ائل گلی
9 5655 زبان فشرده 2 دوشنبه - چهارشنبه 9 الی 12 1398/2/30 850000 160 شعبه ائل گلی
10 5661 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/2/7 770000 138 شعبه ابوریحان
11 5662 کاربرد Excel در حسابداری روز های فرد 15:30 الی 17 1398/4/16 400000 30 شعبه ابوریحان
12 5663 تربیت مدرس ICDL آماده به کار روز های زوج 17 الی 20 1398/2/9 1950000 150 شعبه ابوریحان
13 5664 ArcGIS روز های زوج 14 الی 15:30 1398/2/9 560000 40 شعبه ابوریحان
14 5665 MSProject روز های زوج 15:30 الی 20 1398/2/25 575000 40 شعبه ابوریحان
15 5666 SPSS روز های زوج 14 الی 15:30 1398/3/8 500000 40 دفتر مرکزی
16 5667 Photoshop روز های زوج 15:30 الی 17 1398/2/16 350000 40 دفتر مرکزی
17 5668 TTC-tabriz پنج شنبه - جمعه ها 12 الی 13:30 1398/2/4 700000 30 دفتر مرکزی
18 5669 تربیت برنامه نویس آماده به کار پنج شنبه ها 14 الی 17 جمعه ها 9 الی 12 1398/2/26 3200000 214 دفتر مرکزی
19 5670 +Network روز های زوج 15:30 الی 17 1398/2/11 450000 30 دفتر مرکزی
20 5671 Matlab روز های زوج 17 الی 18:30 1398/2/9 600000 40 دفتر مرکزی
21 5065 حسابداری حقوق و دستمزد روز های فرد 17 الی 18:30 1398/2/31 290000 20 شعبه ابوریحان
22 5154 Java & Android روز های فرد 20 الی 21:30 1398/2/30 1450000 88 دفتر مرکزی
23 5163 CCNA روز های فرد 20 الی 21:30 1398/2/26 860000 60 دفتر مرکزی
24 5207 زبان فشرده 1 پنج شنبه 17 الی 20 - جمعه 9 الی 12 1398/6/29 850000 160 دفتر مرکزی
25 5217 JAVA & Android روز های زوج 18:30 الی 20 1398/2/28 1450000 88 شعبه ابوریحان
26 5250 MCSA روز های زوج 17 الی 20 1398/2/7 3000000 200 دفتر مرکزی
27 5257 AutoCAD روز های زوج 15:30 الی 17 1398/3/13 1000000 60 دفتر مرکزی
28 5267 MSRT روز های فرد 20 الی 21:30 1398/2/22 600000 40 دفتر مرکزی
29 5356 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/1/29 770000 138 شعبه ائل گلی
30 5357 E-kids پنج شنبه ها 9:30 الی 12:30 1398/2/26 450000 90 شعبه ائل گلی
31 5371 Adobe InDesign روز های زوج 11 الی 12:30 1398/2/2 350000 40 دفتر مرکزی
32 5381 SAP روز های فرد 18:30 الی 20 1398/2/12 440000 40 دفتر مرکزی
33 5408 3DMax روز های فرد 14 الی 15:30 1398/2/29 1100000 60 شعبه ائل گلی
34 5422 ICDL روز های زوج 18:30 الی 21:30 1398/2/25 770000 138 دفتر مرکزی
35 5423 ICDL روز های فرد 17 الی 20 1398/2/26 770000 138 دفتر مرکزی
36 5465 رباتیک پنج شنبه ها 15:30 الی 17 1398/3/23 350000 20 دفتر مرکزی
37 5469 +Network روز های فرد 14 الی 15:30 1398/3/12 450000 30 شعبه ابوریحان
38 5476 نرم افزار های حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1398/3/21 850000 60 شعبه ابوریحان
39 5483 گردشگری روز های زوج 17 الی 20 1398/3/11 1795000 120 شعبه ابوریحان
40 5490 etabs-Safe روز های فرد 18:30 الی 20 1398/2/29 710000 40 شعبه ائل گلی
41 5494 ICDL روز های زوج 17 الی 20 1398/2/30 770000 138 شعبه ائل گلی
42 5496 Adobe Illustrator روز های زوج 12:30 الی 14 1398/2/30 290000 40 شعبه ائل گلی
43 5498 حسابداری حقوق و دستمزد روز های زوج 17 الی 18:30 1398/2/16 290000 20 شعبه ائل گلی
44 5499 Corel Draw روزهای زوج 14 الی 15:30 1398/2/30 350000 40 شعبه ائل گلی
45 5500 حسابداری عمومی تکمیلی روزهای زوج 18:30 الی 20 1398/2/12 360000 40 شعبه ائل گلی
46 5501 نرم افزارهای حسابداری روز های فرد 15:30 الی 18:30 1398/2/12 850000 60 شعبه ائل گلی
47 5502 MSProject روز های فرد 18:30 الی 20 1398/2/29 575000 40 شعبه ائل گلی
48 5503 Adobe Premiere روز های فرد 12:30 الی 14 1398/2/24 400000 40 شعبه ائل گلی
49 5504 AutoCAD روز های فرد 15:30 الی 17 1398/2/17 1000000 60 شعبه ائل گلی
50 5507 فتوشاپ ویژه معماری روزهای فرد 15:30 الی 17 1398/2/29 350000 40 شعبه ائل گلی
51 5508 Matlab روز های زوج 18:30 الی 20 1398/2/28 600000 40 شعبه ائل گلی
52 5509 تربیت مدرس ICDL آماده به کار روز های زوج 18:30 الی 20 1398/2/28 1950000 150 شعبه ائل گلی
53 5512 تربیت مهندس طراح آماده به کار معماری روز های فرد 15:30 الی 17 1398/2/17 1900000 214 شعبه ائل گلی
54 5513 تربیت مهندس محاسب آماده به کار عمران روز های فرد 15:30 الی 17 1398/2/17 1800000 156 شعبه ائل گلی
55 5514 Java & Android روز های فرد 14 الی 17 1398/2/29 1450000 88 شعبه ائل گلی
56 5515 زبان فشرده 1 (خواهران) دوشنبه -چهارشنبه 17 الی 20 1398/2/9 850000 160 شعبه ائل گلی
57 5516 زبان فشرده 1 (برادران) یکشنبه - پنج شنبه 17 الی 20 1398/2/26 850000 160 شعبه ائل گلی
58 5517 J6 کودکان شنبه - دوشنبه 16 الی 18 1398/2/21 145000 40 شعبه ائل گلی
59 5518 فتوشاپ کودکان پنج شنبه ها 12:30 الی 14 1398/2/26 200000 34 شعبه ائل گلی
60 5519 برنامه نویسی اسکرچ پنج شنبه ها 12:30 الی 14 1398/2/26 1200000 12 شعبه ائل گلی
 1    
  تعداد افراد حاضر: 213       تعداد بازديد امروز: 422       تعداد بازديد ديروز: 4689       تعداد بازديد ماه: 5111       تعداد بازديد ماه گذشته: 181212       تعداد بازديد كل: 236160611