ورود

برنامه نویسی

66

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

6,150,000 ریال

0 ریال

6,150,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1400/04/22
ساعت15:30
روز و ساعات برگزاری:
روزهای پنجشنبه 15:30 الی 17

برنامه نویسی

نام دوره آموزشی زبان برنامه نویسی آموزشی مدت شهریه (ریال)
برنامه نویسی ترم اول اسکرچ 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 6,150,000
برنامه نویسی ترم دوم اسکرچ 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 6,150,000
برنامه نویسی ترم سوم اسکرچ 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 6,150,000
برنامه نویسی ترم چهارم Small Basic 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 6,150,000
برنامه نویسی ترم پنجم #c 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 6,150,000
برنامه نویسی ترم ششم #c 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 6,150,000
برنامه نویسی ترم هفتم #c 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 6,150,000
برنامه نویسی ترم هشتم SQL Server 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 6,150,000
برنامه نویسی ترم نهم SQL Server 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 6,150,000
برنامه نویسی ترم دهم HTML 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 6,150,000
برنامه نویسی ترم یازدهم CSS 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 6,150,000
برنامه نویسی ترم دوازدهم ASP.net 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 6,150,000
برنامه نویسی ترم سیزدهم ASP.net 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 6,150,000
برنامه نویسی ترم چهاردهم ASP.net 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 6,150,000
  تعداد افراد حاضر: 103       تعداد بازديد امروز: 1910       تعداد بازديد ديروز: 12408       تعداد بازديد ماه: 85528       تعداد بازديد ماه گذشته: 288894       تعداد بازديد كل: 32500779