ورود

طراحی با کامپیوتر

186

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

6,500,000 ریال

2,340,000 ریال

4,160,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1400/01/21
ساعت15:30
روز و ساعات برگزاری:
شنبه ها 15:30 الی 17

طراحی با کامپیوتر

نام دوره آموزشی مدت شهریه (ریال)
طراحی با کامپیوتر ترم اول 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم دوم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم سوم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم چهارم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم پنجم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم ششم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم هفتم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم هشتم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم نهم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم دهم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم یازدهم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
طراحی با کامپیوتر ترم دوازدهم 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,500,000
  تعداد افراد حاضر: 34       تعداد بازديد امروز: 967       تعداد بازديد ديروز: 3730       تعداد بازديد ماه: 67249       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31097252