ورود

برنامه نویسی

58

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

3,500,000 ریال

1,260,000 ریال

2,240,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1399/11/26
ساعت17
روز و ساعات برگزاری:
روزهای فرد17 الی 18:30

برنامه نویسی

نام دوره آموزشی زبان برنامه نویسی آموزشی مدت شهریه (ریال)
برنامه نویسی ترم اول اسکرچ 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 3,500,000
برنامه نویسی ترم دوم اسکرچ 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 3,500,000
برنامه نویسی ترم سوم اسکرچ 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 3,500,000
برنامه نویسی ترم چهارم Small Basic 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 3,500,000
برنامه نویسی ترم پنجم #c 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 3,500,000
برنامه نویسی ترم ششم #c 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 3,500,000
برنامه نویسی ترم هفتم #c 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 3,500,000
برنامه نویسی ترم هشتم SQL Server 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 3,500,000
برنامه نویسی ترم نهم SQL Server 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 3,500,000
برنامه نویسی ترم دهم HTML 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 3,500,000
برنامه نویسی ترم یازدهم CSS 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 3,500,000
برنامه نویسی ترم دوازدهم ASP.net 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 3,500,000
برنامه نویسی ترم سیزدهم ASP.net 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 3,500,000
برنامه نویسی ترم چهاردهم ASP.net 2 + 8 جلسه (1/5 ساعته) : 20 ساعت 3,500,000
  تعداد افراد حاضر: 149       تعداد بازديد امروز: 1126       تعداد بازديد ديروز: 3730       تعداد بازديد ماه: 67408       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31097411