ورود

برنامه نویسی

63

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

2,400,000 ریال

864,000 ریال

1,536,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/11/26
ساعت17
روز و ساعات برگزاری:
شنبه ها 17 الی 18:30

برنامه نویسی

نام دوره آموزشی مدت شهریه (ریال)
برنامه نویسی ترم اول 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم دوم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم سوم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم چهارم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم پنجم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم ششم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم هفتم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم هشتم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم نهم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
برنامه نویسی ترم دهم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,400,000
  تعداد افراد حاضر: 77       تعداد بازديد امروز: 1427       تعداد بازديد ديروز: 6840       تعداد بازديد ماه: 17120       تعداد بازديد ماه گذشته: 259864       تعداد بازديد كل: 1655857283