ورود

رباتیک (دستی)

56

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

4,500,000 ریال

1,620,000 ریال

2,880,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1399/11/26
ساعت15:30
روز و ساعات برگزاری:
روز های زوج 15:30 الی 17

رباتیک (بردهای کنترل دستی)

نام دوره آموزشی مدت (ساعت) شهریه (ریال)
رباتیک (بردهای کنترل دستی) ترم اول 20 (10 جلسه 1/5 ساعته) 4,500,000
رباتیک (بردهای کنترل دستی) ترم دوم 20 (10 جلسه 1/5 ساعته) 4,500,000
رباتیک (بردهای کنترل دستی) ترم سوم 20 (10 جلسه 1/5 ساعته) 4,500,000
رباتیک (بردهای کنترل دستی) ترم چهارم 20 (10 جلسه 1/5 ساعته) 4,500,000
رباتیک (بردهای کنترل دستی) ترم پنجم 20 (10 جلسه 1/5 ساعته) 4,500,000
رباتیک (بردهای کنترل دستی) ترم ششم 20 (10 جلسه 1/5 ساعته) 4,500,000
رباتیک (بردهای کنترل دستی) ترم هفتم 20 (10 جلسه 1/5 ساعته) 4,500,000
  تعداد افراد حاضر: 34       تعداد بازديد امروز: 965       تعداد بازديد ديروز: 3730       تعداد بازديد ماه: 67247       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31097250