ورود

برنامه نویسی

56

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

6,000,000 ریال

2,160,000 ریال

3,840,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1399/11/30
ساعت12:30
روز و ساعات برگزاری:
پنج شنبه ها 12:30 الی 14

برنامه نویسی

نام دوره آموزشی زبان برنامه نویسی آموزشی مدت شهریه (ریال)
برنامه نویسی ترم اول #C 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,000,000
برنامه نویسی ترم دوم #C 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,000,000
برنامه نویسی ترم سوم SQL Server 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,000,000
برنامه نویسی ترم چهارم HTML - CSS 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,000,000
برنامه نویسی ترم پنجم ASP.net 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,000,000
برنامه نویسی ترم ششم ASP.net 20 جلسه(1/5 ساعته) : 40 ساعت 6,000,000
  تعداد افراد حاضر: 35       تعداد بازديد امروز: 964       تعداد بازديد ديروز: 3730       تعداد بازديد ماه: 67246       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31097249