ورود

+Network

51

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

6,500,000 ریال

0 ریال

6,500,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1400/08/09
ساعت15:30
روز و ساعات برگزاری:
روز های فرد 15:30 الی 17

+Network


مدرک تخصصی شرکت CompTIAکه در حالت کلی تحت عنوان مدرک تخصصی +Network شناخته می شوند از جمله مدارک بسیار با ارزش در طراحی و پیاده سازی سیستم های شبکه ای و مدیریت آنهاست. بر همین اساس داشتن گواهینامه تخصصی +Network نشانه تجربه کافی و دانش فنی وسیع و ژرف در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم های شبکه ای و همچنین مدیریت ساختارهای شبکه ای وابسته به آنها می باشد.

+Exam N10-005: Network

نام دوره آموزشی
+Network
ساعت
30 (15 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
6,500,000


رئوس مطالب


Introduction to Networks ■
The Open Systems Interconnection Specifications ■
Networking Topologies, Connectors and Wiring Standards ■
The Current Ethernet Specifications ■
Networking Devices ■
(Introduction to Internet Protocol (IP ■
IP Addressing ■
IP Subnetting,Troubleshooting IP, and Introduction to NAT ■
Introduction to IP Routing ■
Routing Protocols ■
(Switching and Virtual LANs (VLANs ■
Wireless Technologies ■
Authentication and Access Control ■
Network Threats and Mitigation ■
Physical and Hardware Security ■
Wide Area Network ■
Command-Line Tools ■
Software and Hardware Tools ■
Network Troubleshooting ■
Management, Monitoring and Optimization ■


  تعداد افراد حاضر: 80       تعداد بازديد امروز: 1213       تعداد بازديد ديروز: 13193       تعداد بازديد ماه: 14406       تعداد بازديد ماه گذشته: 206465       تعداد بازديد كل: 33202572