ورود

SPSS

67

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

7,000,000 ریال

2,520,000 ریال

4,480,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/12/4
ساعت14
روز و ساعات برگزاری:
روز های زوج 14 الی 15:30

SPSS

نام دوره آموزشی
مهندسی کیفیت به همراه نرم افزار SPSS
ساعت
40
شهریه (ریال)
7,000,000

هدف:

آشنايى با محاسبات و تحليل هاى آمارى

رئوس مطالب

معرفی و نصب نرم افزار
آشنايى با آمار توصيفى و تحليلى
معرفى منوها و نحوه ورود داده ها
ابزارهاى محاسباتى و توصيف آمارى
جداول توافقى
آناليز واريانس و کليه تحليل داده ها
خروجى هاى گرافيکى و نمودارهاى تجزيه و تحليل اطلاعاتى

  تعداد افراد حاضر: 420       تعداد بازديد امروز: 8531       تعداد بازديد ديروز: 14786       تعداد بازديد ماه: 79371       تعداد بازديد ماه گذشته: 259864       تعداد بازديد كل: 1655919534