ورود

زبان فشرده 2

69

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

10,000,000 ریال

0 ریال

10,000,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/6/24
ساعت9
روز و ساعات برگزاری:
دوشنبه - چهارشنبه 9 الی 12

دوره فشرده زبان انگلیسی

دوره فشرده زبان انگلیسی
نام دوره آموزشی مدت (ساعت) کتب آموزشی Level شهریه (ریال)
دوره فشرده زبان انگلیسی 160

160

160

160

 دوره فشرده زبان انگلیسی
 دوره فشرده زبان انگلیسی
 دوره فشرده زبان انگلیسی
فشرده اول

فشرده دوم

فشرده Advanced

فشرده Gold

10,000,000

10,000,000

12,000,000

12,000,000

  تعداد افراد حاضر: 180       تعداد بازديد امروز: 1406       تعداد بازديد ديروز: 6839       تعداد بازديد ماه: 27409       تعداد بازديد ماه گذشته: 233554       تعداد بازديد كل: 237131132