ورود

CCNP

58

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

13,150,000 ریال

0 ریال

13,150,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1400/08/14
ساعت9
روز و ساعات برگزاری:
جمعه ها 9 الی 13:30

(CCNP (ROUTE


CCNP تاييد توانايى شما براى طراحى، پياده سازى، بررسى و عيب يابى شبكه هاى محلى و گسترده سازمانى است. گواهینامه CCNP براى افرادى كه حداقل يك سال تجربه كار در زمينه شبكه دارند و آماده پيشرفت مهارت هايشان هستند مناسب است.

CCNP Route یکی از 3 كورس دوره CCNP مى باشد که در مورد روترها (مسیریاب ها)، Routing Protocol ها، نحوه کارکرد آن و امن تر کردن روترهای متصل به LAN و WAN بحث می کند. طبق آخرين آمار از موسسات بين المللى درآمد متوسط ساليانه افراد دارنده مدرك CCNP، بالای 90 هزار دلار است.

نام دوره آموزشی
(CCNP(ROUTE) (300-101
ساعت
60
شهریه (ریال)
13,150,000

رئوس مطالب

:(300-101) Cisco Certified Network Professional) CCNP ROUTE)

Implement an EIGRP Based Solution, Given a Network Design ■
(and a Set of Requirements (25 percent
Implement a Multi-Area OSPF Network, Given a Network Design ■
(and a Set of Requirements (25 percent
Implement an eBGP Based Solution, Given a Network Design ■
(and a Set of Requirements (5 percent
Implement an IPv6 based solution, given a network design ■
(and a set of Requirements (15 percent
Implement an IPv4 or IPv6 based redistribution solution, given a network ■
(design and a set of requirements (15 percent
(Implement Layer 3 Path Control Solution (10 percent ■
(Implement Basic Teleworker and Branch Services (5 percent ■

(CCNP (SWITCH


CCNP تاييد توانايى شما براى طراحى، پياده سازى، بررسى و عيب يابى شبكه هاى محلى و گسترده سازمانى است. گواهینامه CCNP براى افرادى كه حداقل يك سال تجربه كار در زمينه شبكه دارند و آماده پيشرفت مهارت هايشان هستند مناسب است.

CCNP Route یکی از 3 كورس دوره CCNP مى باشد که در مورد روترها (مسیریاب ها)، Routing Protocol ها، نحوه کارکرد آن و امن تر کردن روترهای متصل به LAN و WAN بحث می کند. طبق آخرين آمار از موسسات بين المللى درآمد متوسط ساليانه افراد دارنده مدرك CCNP، بالای 90 هزار دلار است.

نام دوره آموزشی
(CCNP(SWITCH) (300-115
ساعت
60
شهریه (ریال)
13,000,000

رئوس مطالب
(300-115) Cisco Certified Network Professional) CCNP SWITCH):

Implement VLAN Based Solution, Given a Network Design and ■
(a Set of Requirements (50 percent
Implement a Security Extension of a Layer 2 Solution, Given a Network Design and ■
(a Set of Requirements (12 percent
Implement Switch Based Layer 3 Services, Given a Network Design and ■
(a Set of Requirements (14 percent
(Prepare Infrastructure to Support Advanced Services (5 percent ■
(Implement High Availability, Given a Network Design and a Set of Requirements (19 percent ■

(CCNP (TSHOOT


CCNP تاييد توانايى شما براى طراحى، پياده سازى، بررسى و عيب يابى شبكه هاى محلى و گسترده سازمانى است. گواهینامه CCNP براى افرادى كه حداقل يك سال تجربه كار در زمينه شبكه دارند و آماده پيشرفت مهارت هايشان هستند مناسب است.

CCNP Route یکی از 3 كورس دوره CCNP مى باشد که در مورد روترها (مسیریاب ها)، Routing Protocol ها، نحوه کارکرد آن و امن تر کردن روترهای متصل به LAN و WAN بحث می کند. طبق آخرين آمار از موسسات بين المللى درآمد متوسط ساليانه افراد دارنده مدرك CCNP، بالای 90 هزار دلار است.

نام دوره آموزشی
(CCNP(TSHOOT) (300-135
ساعت
60
شهریه (ریال)
13,000,000

رئوس مطالب :(300-135) (CCNP (TSHOOT

Network Principles ■
Layer 2 Technologies ■
Layer 3 Technologies ■
VPN Technologies ■
Infrastructure Security ■
Infrastructure Services ■

  تعداد افراد حاضر: 138       تعداد بازديد امروز: 1668       تعداد بازديد ديروز: 13193       تعداد بازديد ماه: 14861       تعداد بازديد ماه گذشته: 206465       تعداد بازديد كل: 33203027