ورود

زبان فشرده 1

68

مبلغ دوره:

تخفیف:

مبلغ دوره برای شما:

8,500,000 ریال

0 ریال

8,500,000 ریال

تاریخ و زمان شروع:
1397/12/9 ساعت 17
روز و ساعات برگزاری:
پنج شنبه ها 17 الی 20 - جمعه ها 9 الی 12

دوره فشرده زبان انگلیسی

دوره فشرده زبان انگلیسی
نام دوره آموزشی مدت (ساعت) کتب آموزشی Level شهریه (ریال)
دوره فشرده زبان انگلیسی 160

160

160

 دوره فشرده زبان انگلیسی
 دوره فشرده زبان انگلیسی
دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

8,500,000

8,500,000

9,500,000

  تعداد افراد حاضر: 188       تعداد بازديد امروز: 7502       تعداد بازديد ديروز: 8785       تعداد بازديد ماه: 173075       تعداد بازديد ماه گذشته: 180404       تعداد بازديد كل: 24473955