ورود

ArcGIS

57

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

12,000,000 ریال

0 ریال

12,000,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1400/03/29
ساعت20
روز و ساعات برگزاری:
روز های زوج 20 الی 21:30

Arc GIS

نام دوره آموزشی
Arc GIS
ساعت
40 (20 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
12,000,000

هدف:

■ آشنایی با اصول نقشه برداری
■ توانایی در زمینه تهیه نقشه
■ توانایی به کارگیری قابلیت های نرم افزار ArcGIS
■ تحلیل مسائل GIS بر روی آن

رئوس مطالب

■ مبانى نرم افزار GIS
■ آشنایی با Arc GIS
■ شروع کار با نقشه ها و داده ها
■ نمایش داده ها
■ دستیابی به اطلاعات عوارض
■ تجزیه و تحلیل و ارتباط عوارض
■ ایجاد و ویرایش داده ها
■ ارائه داده ها و مدل سازی
■ Arc Catalog
■ Arc Scan
■ Arc Scene
■ Arc Glob
■ Arc Map Extention

  تعداد افراد حاضر: 144       تعداد بازديد امروز: 9558       تعداد بازديد ديروز: 13604       تعداد بازديد ماه: 269833       تعداد بازديد ماه گذشته: 256611       تعداد بازديد كل: 32056216