ورود

مبایعه نامه نویسی

46

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

1,200,000 ریال

0 ریال

1,200,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1398/2/16
ساعت15:30
روز و ساعات برگزاری:
روز های زوج 15:30 الی 17

آموزش علمی و عملی اصول مبایعه نامه و قرارداد فروش و قولنامه نویسی

نام دوره آموزشی
آموزش علمی و عملی اصول مبایعه نامه و قرارداد فروش و قولنامه نویسی
ساعت
10
شهریه (ریال)
1,200,000
رئوس مطالب


■ آموزش های علمی اصول مبایعه نامه نویسی و قرارداد فروش و قولنامه نویسی
■ آموزش کلی و حقوقی بحث فروش و اجاره
■ آموزش مواد قانونی برای قولنامه نویسی
■ آموزش نحوه نگارش قرارداد مشارکت بر پایه قانون
■ اصول قانونی مرتبط با فروش و اجاره

  تعداد افراد حاضر: 83       تعداد بازديد امروز: 57       تعداد بازديد ديروز: 4689       تعداد بازديد ماه: 4746       تعداد بازديد ماه گذشته: 181212       تعداد بازديد كل: 236160246