ورود

اصول داوری

58

مبلغ دوره:

تخفیف:

مبلغ دوره برای شما:

1,680,000 ریال

0 ریال

1,680,000 ریال

تاریخ و زمان شروع:
1397/12/18 ساعت 17
روز و ساعات برگزاری:
روز های زوج 17 الی 18:30

آموزش اصول داوری

نام دوره آموزشی
آموزش اصول داوری
ساعت
14
شهریه (ریال)
1680000
  تعداد افراد حاضر: 128       تعداد بازديد امروز: 7438       تعداد بازديد ديروز: 8785       تعداد بازديد ماه: 173011       تعداد بازديد ماه گذشته: 180404       تعداد بازديد كل: 24473891